DualSun zonneverwarming

Verwarm uzelf met SPRING hybride panelen in combinatie met een warmtepomp of ander verwarmingssysteem.

Duurzame verwarming met DualSun

Verwarming is goed voor 70% van het woningverbruik. Dit drukt zwaar op het budget, maar ook op de uitstoot van broeikasgassen omdat verwarming nog te vaak op fossiele brandstoffen werkt.

Een van de mogelijke toepassingen van onze SPRING panelen is het leveren van warmte en elektriciteit aan water/water warmtepompen (PAC), die vaak gebruikt worden bij geothermie. 

Deze oplossing is bijzonder doeltreffend in de winter en ook in koude landen omdat ze werkt bij lage temperaturen. Dankzij de combinatie van hernieuwbare energiebronnen kunt u uw verwarmingsfactuur drastisch verlagen!

Hebt u een andere verwarmingsmethode zoals hout of een lucht-water warmtepomp? De SPRING panelen zijn ook compatibel.

photo-installation-panneaux-solaires-photovoltaique-thermique-DualSun-immeuble-cabinet-medical-Suisse-3

Hoe werkt de DualSun zonneverwarming?

In vergelijking met een standaard fotovoltaïsch paneel produceert het SPRING-paneel tot 15% meer elektriciteit en 4 keer meer totale energie (elektriciteit en warmte).

Thermische productie

Aan de thermische kant werkt een water/water-warmtepomp met twee watercircuits. De SPRING-panelen verwarmen het water in het primaire circuit van de warmtepomp.

Deze koppeling werkt zodra er een temperatuurverschil is tussen de buitenlucht en de watertemperatuur in de panelen. Dit gebeurt zowel op zonnige dagen als ‘s nachts of bij slecht weer.

Dit kenmerk van het systeem biedt zeer constante prestaties gedurende het hele jaar en is superieur aan conventionele thermische zonne-energie.

Elektriciteitsproductie

Aan de fotovoltaïsche kant produceren de DualSun SPRING panelen elektriciteit die ofwel in het gebouw kan worden verbruikt om de warmtepompen (of andere toestellen) aan te drijven, ofwel kan worden geïnjecteerd en terugverkocht aan het net.

Wist u dat boven 25°C de elektriciteitsproductie van fotovoltaïsche panelen met elke graad 0,5% afneemt?

Wanneer SPRING panelen gekoppeld worden aan een warmtepomp, zorgt de zeer goede warmte-uitwisseling tussen de fotovoltaïsche cellen en de warmtewisselaar van het SPRING zonnepaneel ervoor dat de cellen bij een lagere temperatuur kunnen werken dan bij eenvoudige fotovoltaïsche panelen, en dus met een hoger rendement. De elektriciteitsproductie wordt met 10 tot 15% verbeterd!

De energieproductie (warmte + elektriciteit) per paneel is gemiddeld 4 keer hoger dan een conventioneel fotovoltaïsch paneel!

DualSun SPRING panelen zijn compatibel met alle grote merken

DualSun SPRING panelen zijn compatibel met vele verwarmingssystemen: lucht/water warmtepompen, water/water warmtepompen of houtpelletketels. Er is zeker een oplossing voor uw project!