Uppvärmning med värmepump

Lös ditt el- och värmebehov genom att kombinera SPRING hybrid solpaneler med en värmepump eller annat värmesystem.

  • Betydande besparingar Spara upp till 90% på din totala energiräkning (inklusive varmvatten, el och uppvärmning) från det första året efter installationen.
  • Högre prestanda I genomsnitt är energiprestandan 1,2 gånger bättre än en mer traditionell uppvärmningslösning med luft/vatten-värmepump.
  • Ett hållbart system En solvärmepump är ett hållbart system som undviker utsläpp av 6 ton CO2 per år/per byggnad genom att ersätta din gas- eller oljepanna.

Förnybar uppvärmning med Dualsun

Uppvärmning står för ca. 70% av energianvändningen i våra hem och byggnader. Detta är inte bara en stor kostnad, utan också en stor bidragande orsak till utsläpp av växthusgaser, eftersom uppvärmning fortfarande alltför ofta sker med fossila bränslen.

Våra hybridpaneler Dualsun SPRING kan förse din byggnad med både värme och el: 

  • genom att värma upp dina lokaler med solenergi i kombination med en värmepump 
  • genom att göra värmepumpen effektivare till följd av värme-återladdning av borrhålen 

Dessa lösningar är speciellt effektiva på vintern, särskilt i de nordiska länderna och Kanada, eftersom de fungerar vid låga temperaturer. De ger dig möjlighet att drastiskt minska din uppvärmningskostnad tack vare den rätta kombinationen av förnybara energikällor.

photo-installation-panneaux-solaires-photovoltaique-thermique-DualSun-immeuble-cabinet-medical-Suisse-3

Hur fungerar solvärmelösningen från Dualsun?

Din solenergi-installation

  • Dualsun SPRING hybridpaneler och tillbehör
  • En vätska-till-vatten-värmepump: detta är vad som normalt kallas mark- eller bergvärmepump, men energin kommer från hybridpanelerna på taket och inte från marken/berget.
  • Ingen utomhusenhet behövs: mindre ljud/buller än med en luft/vatten-värmepump, och ingen fasadmonterad utrustning krävs.
stockage solaire dualsun

Produktion av värme

Ur termisk synvinkel fungerar en vätska-till-vatten-värmepump med två vätskekretsar. SPRING-panelerna värmer upp vattnet i värmepumpens primärkrets (kalla sidan).

  • SPRING-panelerna återvinner värme från solen och den omgivande luften, som överförs till vattenkretsen på baksidan av panelen och vidare till din värmepump.
  • SPRING-panelerna är effektiva såväl på soliga dagar som på natten, eller i dåligt väder! Panelerna återvinner värme från luften även vid låga temperaturer: allt som krävs är några graders skillnad mellan den omgivande luften och vattenkretsen på baksidan av panelerna.

Produktion av elektricitet

Solcellerna på framsidan i SPRING Dualsun-paneler producerar el som antingen kan användas i byggnaden, för att driva värmepumparna (eller andra apparater), eller matas in på elnätet.

När SPRING Dualsun-paneler kombineras med en värmepump innebär det mycket goda värmeutbytet mellan solcellerna och värmeväxlaren i SPRING hybrid solpanel att solcellerna arbetar vid en lägre temperatur än renodlade solcellspaneler, och därför med en högre verkningsgrad.

Som ett resultat förbättras elproduktionen med 10%, och med termisk produktion producerar panelen i genomsnitt 4 gånger mer energi än en konventionell solcellspanel.

Geotermisk lagring av solenergi

Om du redan har borrhål för din värmepump: ta reda på hur du kan uppgradera ditt system med hybridpaneler.

maison-individuelle-panneaux-solaires-hybrides-chauffage-piscine