Solvärme med DualSun

Lös ditt el- och värmebehov genom att kombinera SPRING hybrid solpaneler med en värmepump eller annat värmesystem.

Förnybar uppvärmning med DualSun

Uppvärmning står för ca. 70% av energianvändningen i våra hem och byggnader. Detta kan vara en tung börda. Inte bara för din plånbok utan även för planeten, eftersom uppvärmning av byggnader ofta drivs med fossila bränslen.

En av de möjliga lösningarna med våra SPRING-paneler är att leverera värme och el till vätska/vatten-värmepumpar som ofta används inom geotermisk energi. 

Denna lösning är särskilt effektiv på vintern och även i kalla områden eftersom den fungerar vid låga temperaturer, och gör att du drastiskt kan minska din värmeräkning tack vare en kombination av förnybara energikällor!

Har du ett annat värmesystem? Ingen panik, SPRING-paneler är kompatibla med olika befintliga värmesystem.

photo-installation-panneaux-solaires-photovoltaique-thermique-DualSun-immeuble-cabinet-medical-Suisse-3

Hur fungerar solvärmelösningen från DualSun?

I kombination med en vätska/vatten värmepump producerar SPRING-panelen upp till 10% mer el och 4 gånger mer total energi (el och värme) än en vanlig solcellspanel.

Produktion av värme

En vätska/vatten värmepump arbetar med två vätskekretsar och DualSun SPRING-panelerna värmer upp vattnet i värmepumpens primära krets (kalla sidan).

Denna energiöverföring fungerar så snart det finns en temperaturskillnad mellan utomhusluften och vattnet i panelerna, vilket kan ske på soliga dagar såväl som på natten eller vid dåligt väder.

Denna egenskap hos systemet möjliggör en mycket jämn prestanda under hela året och är överlägsen klassiska solvärmesystem.

Produktion av elektricitet

På den fotovoltaiska sidan producerar DualSun SPRING-paneler elektricitet som antingen kan förbrukas i hemmet eller byggnaden för att driva värmepumparna (eller andra maskiner) eller matas in på elnätet.

Visste du att över 25°C minskar solcellspanelernas elproduktion med 0,5% för varje grad?

När SPRING-paneler kombineras med en värmepump kyler värmeväxlaren i SPRING-solpanelen cellerna, så att dessa kan arbeta vid en lägre temperatur än vanliga solcellspaneler, och därför med en högre verkningsgrad. Elproduktionen förbättras med upp till 10%!

I kombination med en vätska/vatten värmepump kan du förvänta en energiproduktion (värme + el) per SPRING-panel som i genomsnitt är 4 gånger högre än för en konventionell solcellspanel!

I kombination med en vätska/vatten värmepump kan du förvänta en energiproduktion (värme + el) per SPRING-panel som i genomsnitt är 4 gånger högre än för en konventionell solcellspanel!

DualSun SPRING-paneler är kompatibla med alla större märken

DualSun SPRING-paneler är kompatibla med många värmesystem: Luft/vatten-värmepumpar, vätska/vatten-värmepumpar, fjärrvärme eller ved-, flis- och pelletspannor. Det finns garanterat en lösning för ditt projekt!