En energineutral byggnad i Karlskrona tack vare en kombination av geotermiska och solcellsbaserade hybridsystem

 • 2023
 • Karlskrona, Suède
 • Kraft : 76,5 MWh + 422 kWh/kvm
 • Paneler : 84 SPRING hybridpaneler + 130 FLASH fotovoltaiska paneler

Blå Port-byggnaden i Karlskrona har 10 våningar och 57 hyreslägenheter. Tack vare kombinationen av geotermisk energi och Dualsun hybridsolkraft är byggnaden nu energineutral.

Blå hamnen är Skanskas mest ambitiösa projekt hittills och fungerar som ett pilotprojekt för produktion och långsiktig förvaltning av klimatinitiativ för byggnader.

En tillbakablick på detta djärva projekt ⬇️

Hybrid sol- och geotermisk energi för byggnader med noll nettoenergiförbrukning

Här omvandlar Dualsun hybridsolpaneler solenergi till både el och värme (varmvatten). Solelen används för att driva byggnaden, medan varmvattnet förbättrar värmepumparnas effektivitet och även kan ladda de geotermiska borrhålen.

Detta är en mycket intressant kombination, eftersom laddningen av borrhålen förhindrar att energin i marken förbrukas och säkerställer att systemet förblir högeffektivt under hela vintern!

Resultatet av denna kombination är en nettoenergiförbrukning på noll: hybridsolpanelerna producerar minst lika mycket energi som byggnaden förbrukar under ett år. Detta innebär ett koldioxidavtryck på 0 kg per år för driftsenergin.

Det visar bara att en väldesignad byggnad med ett bra klimat är mycket attraktiv!

Information om installation

 • Hybridpaneler: 84 Dualsun SPRING 400 Shingle Black
 • Solpaneler: 130 Dualsun FLASH 400 Shingle Black
 • Värmepumpar: 1 Qvantum Q48RS/2 (37,2 kW vid B0/W35) och 1 Qvantum Q65RS/2 (52,4 kW vid B0/W35)
 • Borrhål: 6 * 296 m
 • Effekt- och energitäckning: 100%.
 • Uppvärmd yta (Atemp): 4023 m²

Energikrav

 • Varmvattenbehov inklusive VVC: 109,7 MWh (27,3 kWh/m²)
 • Uppvärmningsbehov: 80,9 MWh (20,1 kWh/m²)
 • Byggnadsel: 27,4 MWh (6,8 kWh/m²)

Prestanda simulerad med hjälp av Polysun

 • Elproduktion: 76,5 MWh
 • Ökning av elproduktionen för PV-T på grund av kylning: 5%.
 • Egenkonsumtion av solel för fastighetsel: 20,3 MWh (27%)
 • Såld el: 56,2 MWh
 • Energiöverskott: 6,3 MWh (1,57 kWh/m²)
 • Termisk effekt från PV-T: 422 kWh/kvm
 • Laddningsgrad: 50
 • Primärenergi: 12,6 kWh/kvm
 • Viktad energiprestanda, BBR29: 22,7 kWh/m² (70 % under den nivå som krävs)
 • SCOP för värmepump utan solel*: 4,3
 • SCOP för värmepump med egenförbrukning av solel**: 5,0
 • DualHybrid för positiv-energihus

Teknisk information

Funktioner Bostadshus
Antal paneler 84 SPRING + 130 FLASH
Kraft 76,5 MWh + 422 kWh/kvm
Termiskt system Qvantum Q48RS/2 och Qvantum Q65RS/2 värmepumpar + 6 borrhål på 296 m