Geotermisk lagring av solenergi

Boosta din bergvärmepump och återladda ditt energilager med SPRING hybridpaneler

DualSun hybridpaneler är det perfekta komplementet till en bergvärmepump för att maximera borrhålsprestanda och minska din energiförbrukning.
 • Återladda kalla borrhål Öka effektiviteten hos din bergvärmepump med upp till 30% med DualSun hybridlpaneler.
 • Maximal energieffektivitet Använd både solvärme och solel för att minska köpt elenergi till din bergvärmepump med 50%.
 • Optimera stora geotermiska lager Minska kostnaden för borrhålslager, möjliggör geotermisk uppvärmning på små tomter och även säsongslagring av solenergi.

Återföring av värme till marken

DualSun hybridpaneler optimerar din bergvärmepumps prestanda och minskar elräkningarna i samband med kalla borrhål.

Du använder både solens värme, som laddas ner i marken på sommaren för återladdning mellan årstiderna och ger förbättrad värmepumpsdrift genom vintern, och solel för att försörja byggnaden och värmepumpen.

Realisation-1_Oslo-solar-geothermal energy-dualsun
Varför är det nödvändigt att återladda kalla borrhål?
Borrhålet är för grunt för värmepumpens kapacitet Kallt borrhål ger höga energiräkningar under vintern Uppvärmningsbehovet har ökat till följd av utbyggnad eller pool För att undvika att borra ett nytt borrhål

Hur fungerar ett DualSun hybrid-geoenergisystem?

 • Förutsättning: en befintlig bergvärmepump med borrhål
 • DualSun SPRING hybridpaneler och termiska tillbehör

Elektricitet från solen

 • Förser alla elektriska apparater i ditt hem: 
  • Elektriska hushållsapparater
  • Laddning av elfordon
  • Värmepumpens elförbrukning 
 • Försäljning av oanvänd solenergi till elnätet

Solvärme

 • Ökar prestandan på ditt borrhål tack vare den återförda värmen, vilket ger en högre framledningstemperatur till din värmepump och lägre elförbrukning
 • Återställer marken och lagrar även överskottsenergi för vinteranvändning (om energilagret är designat för säsongslagring)
 • Förhindrar behovet av kompletterande borrhål om din värmepump tappat effektivitet på grund av kallt borrhål
 • Förbättrar uppvärmningen av ditt hem och varmvatten på ett effektivt och miljövänligt sätt

Uppvärmning med värmepump

Om du inte har något borrhål för din värmepump: läs mer om våra lösningar för värmepumpar utan borrhål.

maison-individuelle-panneaux-solaires-hybrides-chauffage-piscine

Maximera resultaten i flerfamiljshus, kommunala, statliga, kommersiella och industriella byggnader 

Ett system med maximal energi- och miljöprestanda
Maximera effektiviteten och energitäckningen för geotermiska värmepumpar Minska energibehovet från back-up-system, inklusive el Optimerad användning av takytan
residence-avenir-luxembourg-pac-geothermie-solaire-dualsun residence-avenir-luxembourg-pac-geothermie-solaire-dualsun
Möjligheter att optimera geoenergilager
Höja temperaturen i befintliga borrhålslager Betydligt reducerad kostnad för nya borrhålslager Idealiskt lösning vid begränsade tomtytor for borrhålslager Hybridpaneler möjliggör säsongslagring på en mängd olika vis Specialapplikationer: låg-tempererade köldbärarnätverk eller snösmältning med hybridpaneler