Varmvatten

Solel och varmvatten för hem och byggnader.
  • Upp till 60% lägre el- och varmvattenkostnader Skydda dig mot stigande energipriser och bli energioberoende med dubbel energiproduktion
  • Ett starkt engagemang för miljön Minska ditt koldioxidavtryck med 100% förnybar energi för att möta klimatkrisen
  • Tillverkad i Frankrike DualSun SPRING hybridpaneler är konstruerade och tillverkade i Frankrike

El och solvärme för ditt hem

DualSuns ambition är att föra byggnader närmare ett energioberoende genom att leverera solvärme och solel. Vi tror på potentialen i lokal energi, som produceras och förbrukas på plats.

I detta avseende är ett av de möjliga användningsområdena för våra SPRING-paneler att generera sol-varmvatten tack vare värmeväxlaren på panelernas baksida. Detta är ett viktigt komplement till den solcellsel som produceras av panelernas framsida.

Du drar nytta av gratis och förnybart varmvatten.

Hur fungerar DualSun-lösningen för soluppvärmning av vatten?  

I applikationen för varmvattenberedning producerar SPRING-panelerna dubbelt så mycket energi (el och värme) som en vanlig solcellspanel.

Dubbelt så mycket energi, dubbelt så stora besparingar

På framsidan producerar SPRING-panelen el som en vanlig solcellspanel, och denna el förbrukas antingen direkt i byggnaden eller matas in och säljs på elnätet.

Samtidigt värmer SPRING-panelen upp vattnet i din tank tack vare sin värmeväxlare på baksidan. 

Mer exakt cirkulerar solvärmevattnet i en sluten slinga mellan SPRING-panelerna och din varmvattentank, som vanligtvis finns i den byggnad där panelerna är installerade. 

En intelligent styrenhet startar cirkulationen av vatten i slingan så snart det finns tillräckligt med solljus för att ge värme till varmvattentanken.

Detta solvarma vatten lagras i tanken och kan sedan förbrukas när som helst under dagen.

En SPRING-panelinstallation kompletterar det vanliga varmvattensystemet, och med den dubbla produktionen av el och varmvatten kan du spara upp till 60% på din räkning.

Komponenter till en DualSun varmvatteninstallation

Komponenter för en DualSun hybridinstallation för varmvattenberedare med solvärme inkluderar :

  • DualSun SPRING hybridpaneler och nödvändiga tillbehör (kopplingar, rörledningar, fixturer)
  • En strängväxelriktare (eller mikroväxelriktare) för att omvandla likström till växelström
  • En solstation för reglering av värmesystemet 
  • En lagringstank för solenergi (med ett specifikt inlopp/utlopp för solkretsen samt ett elektriskt eller annat backupsystem)

DualSun SPRING-paneler är kompatibla med alla större märken

DualSun SPRING-paneler är kompatibla med de flesta konventionella eller termodynamiska varmvattenberedarna, samt vätska/vatten-värmepumpar för villor eller flerbostadshus!