DualSun SPRING hybridpanel

DualSun är skaparen av världens första certifierade hybridsolpanel, tillverkad i Frankrike, för dubbel solproduktion: el på framsidan och värme på baksidan.

 • En 2-i-1-innovation En kombination av fotovoltaisk och termisk solenergi som producerar upp till 8 gånger mer energi som en konventionell fotovoltaisk panel.
 • Tillverkad i Frankrike SPRING-tekniken är utformad av DualSuns ingenjörsteam vid FoU-centret i Marseille en Provence och tillverkad vid DualSuns fabrik i Ain.
 • CO2 effektiv Den bästa panelen för att minska byggnaders CO2-avtryck genom hög kvalité, hög energiproduktion och lågt CO2-avtryck vid tillverkning.

DualSun SPRING4: den senaste generationens hybrid

 • Mer motståndskraftig: En ny, ultrastark värmeväxlare i aluminium som är konstruerad för solenergi och oändligt återvinningsbar.
 • Mer effektiv: PV TOPCon-teknik i framkant inom fotovoltaik, med den högsta celleffektiviteten. Betydligt högre energiupptag från luft och sol.
 • Mer hållbar: Precis som för resten av sitt sortiment har DualSun valt en panel med låg miljöpåverkan, så kallad low-carbon.

En solpanel, två energikällor

DualSun SPRING4 - vertical
DualSun SPRING4 - vertical

En panel som uppfyller allas specifika behov

DualSun SPRING-panelen är utformad för att uppfylla allas specifika behov, oavsett projekt. Läs mer om de olika lösningar som kan kombineras med SPRING-panelen:

Varmvatten

Solel och tappvarmvatten

Täck upp till 60 % av ditt behov av el och varmvatten med SPRING hybridpaneler.

2 gånger mer energi 

När SPRING DualSun-paneler används för varmvattenproduktion blir energiutbytet från solen dubbelt upp per m² jämfört med konventionella solcellspaneler.

För alla typer av hus eller byggnader med dagligt behov av varmvatten 

Enfamiljshus, flerbostadshus, hotell, sjukhus, äldreboende, campingplatser och alla andra byggnader med både el och varmvattenbehov. 

För mer information
Pooluppvärmning

Solel och varmvatten för din pool

Med DualSun SPRING hybridpaneler kan du bli självförsörjande av 100% ren och förnyelsebar energi.

3 gånger mer energi

DualSun SPRING hybridpaneler som används för pooluppvärmening blir energiutbytet från solen 3 gånger högre per m² jämfört med konventionella solcellspaneler.

För enskilda och kollektiva pooler

En idealisk lösning för alla typer av pooler (enskilda, offentliga, hotell, camping) avseende komfort och ekonomi, samtidigt som miljöaspekterna omhändertas.

För mer information
PV-T värmepump

El och solvärme

Minska uppvärmningskostnaderna genom att kombinera SPRING hybrid solpaneler med en värmepump (ingen bergvärme). 

4 gånger mer energi

DualSun SPRING-panelerna producerar 4 gånger mer energi per m² i kombination med en värmepump än vanliga solcellspaneler.

För alla typer av hus eller uppvärmda byggnader

DualSun SPRING-paneler är kompatibla med många uppvärmningssystem: luft-till-vatten-värmepumpar, vätska-till-vatten-värmepumpar eller biobränslepannor.

För mer information
Sol-optimerad bergvärme

Solel och värme

Sänk uppvärmningskostnaderna genom att kombinera SPRING hybrid solpaneler med en värmepump (utan bergvärme).

4x mer energi

För värmelösningen med solpaneler och värmepump producerar SPRING-panelen DualSun 4 gånger mer energi per m2 än en vanlig solcellspanel.

För alla typer av bostäder och uppvärmda byggnader

DualSun SPRING-paneler är lämpliga för bostäder, kommunala, statliga, kommersiella byggnader och industribyggnader.

För mer information

Solel och tappvarmvatten

Täck upp till 60 % av ditt behov av el och varmvatten med SPRING hybridpaneler.

2 gånger mer energi 

När SPRING DualSun-paneler används för varmvattenproduktion blir energiutbytet från solen dubbelt upp per m² jämfört med konventionella solcellspaneler.

För alla typer av hus eller byggnader med dagligt behov av varmvatten 

Enfamiljshus, flerbostadshus, hotell, sjukhus, äldreboende, campingplatser och alla andra byggnader med både el och varmvattenbehov. 

För mer information

Solel och varmvatten för din pool

Med DualSun SPRING hybridpaneler kan du bli självförsörjande av 100% ren och förnyelsebar energi.

3 gånger mer energi

DualSun SPRING hybridpaneler som används för pooluppvärmening blir energiutbytet från solen 3 gånger högre per m² jämfört med konventionella solcellspaneler.

För enskilda och kollektiva pooler

En idealisk lösning för alla typer av pooler (enskilda, offentliga, hotell, camping) avseende komfort och ekonomi, samtidigt som miljöaspekterna omhändertas.

För mer information

El och solvärme

Minska uppvärmningskostnaderna genom att kombinera SPRING hybrid solpaneler med en värmepump (ingen bergvärme). 

4 gånger mer energi

DualSun SPRING-panelerna producerar 4 gånger mer energi per m² i kombination med en värmepump än vanliga solcellspaneler.

För alla typer av hus eller uppvärmda byggnader

DualSun SPRING-paneler är kompatibla med många uppvärmningssystem: luft-till-vatten-värmepumpar, vätska-till-vatten-värmepumpar eller biobränslepannor.

För mer information
stockage solaire dualsun

Solel och värme

Sänk uppvärmningskostnaderna genom att kombinera SPRING hybrid solpaneler med en värmepump (utan bergvärme).

4x mer energi

För värmelösningen med solpaneler och värmepump producerar SPRING-panelen DualSun 4 gånger mer energi per m2 än en vanlig solcellspanel.

För alla typer av bostäder och uppvärmda byggnader

DualSun SPRING-paneler är lämpliga för bostäder, kommunala, statliga, kommersiella byggnader och industribyggnader.

För mer information

2-i-1-teknik: Hur fungerar en hybridpanel (PVT)?

En vanlig solcellspanel omvandlar ca. 20 % av det inkommande solljuset till elektricitet och resten av energin (80 %) går förlorad som värme. Förutom att värmen går till spillo är den också negativ för solpanelens fotovoltaiska effektivitet, som sjunker när panelens temperatur stiger.

Med sin 2-i-1-solteknik producerar DualSun SPRING hybridpanel elektricitet på framsidan och återvinner sedan “förlust-energin” för att värma cirkulerande vätskan genom en innovativ värmeväxlare på baksidan.

Vätskeflödet i värmeväxlaren har två fördelar:

 • DualHeat: I nordiskt klimat kan vätskan nå en temperatur på upp till 30°C med tillfredsställande effektivitet och kan därför användas för att täcka delar av byggnadens olika uppvärmningsbehov. När hybridpanelerna används tillsammans med värmepumpar arbetar hybridpanelerna ofta under omgivningstemperaturen och stora mängder energi hämtas från omgivande luft, även om solen inte lyser. 
 • DualBoost: Vätskan kyler även solcellerna och förbättrar elproduktionen med 5-15% beroende på applikation.

Made in France hybrid SPRING

SPRING-tekniken är utvecklad av våra ingenjörer vid vårt forskningscenter i Marseille, i Provence.

 • Värmeväxlaren tillverkas i DualSuns fabrik i Ain (01) med komponenter från Europa och DualSuns FLASH-panel (tillverkad i Asien).
 • DualSun-fabriken är ISO:9001-certifierad och har märkningen Industrie du Futur.

SPRING-panelerna har ett ”IMF”-certifikat som intygar att de tillverkats i Frankrike: FR-IMF-2019-198.

En uppkopplad solpanel

DualSuns ingenjörer har utvecklat ett system för att övervaka både din el- och varmvattenproduktion i realtid på din dator eller smartphone. För varmvattnet placeras en temperatursensor i värmeväxlaren på DualSun SPRING-panelen och ansluts till en styrenhet.

Detta övervakningssystem meddelar dig också i händelse av en avvikelse eller ett fel.

DualSun SPRING panel certifieringar

2013 var DualSuns SPRING-panel den första sol-hybridpanelen i världen att erhålla den nya Solar Keymark ”hybrid solar” termiska certifieringen. Idag är alla DualSuns SPRING-paneler certifierade enligt de europeiska IEC-standarderna (för den fotovoltaiska delen) och Solar Keymark (för den termiska delen). 

Panelerna är också CEC-certifierade i Australien och UL-listade (fotovoltaiska) och SRCC-certifierade (termiska) i USA.

 

Exceptionella garantier för en bekymmersfri installation

SPRING sol-hybridpaneler är konstruerade för att hålla över tid. Det är därför DualSun erbjuder några av de mest tillförlitliga garantierna på marknaden:

 • 10 års produktgaranti 
 • 25 års garanti på solcellens prestanda
 • DualSun ersätter även arbetskostnader i händelse av en defekt produkt

Våra paneler har en utmärkt livslängd, vilket vi har kunnat bevisa genom accelererade åldringstester utförda av TÜV Rheinland i Tyskland.

En hållbar panel

Vi arbetar kontinuerligt med innovation för att minska koldioxidutsläppen och miljöpåverkan från DualSun SPRING-paneler.

 • Etisk: DualSun är starkt engagerade i att göra sina sol-hybridpaneler miljövänliga.
 • Återvinningsbara: DualSun väljer noggrant ut alla tillverkningsmaterial. Som ett resultat är SPRING-solpanelen nästan 95% återvinningsbar!
 • Hållbar: SPRING-solpanelen returnerar den energi som behövs för dess tillverkning på bara 1-3 år. Dess livslängd överstiger 30 år.

SPRING-paneler på ditt tak

Gör en kostnadsfri simulering med MyDualSun för att ta reda på vilket system som passar bäst för dina behov.