Elektricitet solcellspaneler

Producera och konsumera din egen el med DualSun FLASH solcellspaneler

  • Spara upp till 60% på din elräkning Skydda dig mot stigande energipriser och bli energioberoende
  • Ett åtagande för miljön Minska ditt koldioxidavtryck för att möta klimatkrisen
  • Solcellspaneler av hög kvalitet FLASH-paneler är utformade för att vara hållbara, estetiska och koldioxidsnåla med exceptionell 30-årsgaranti

Förnybar energiproduktion med DualSun FLASH solcellspaneler

I den nuvarande situationen med stigande energipriser och klimatnödläge installerar allt fler hushåll och byggnader solpaneler.

DualSun erbjuder FLASH-paneler, en serie solcellspaneler med fokus på kvalitet och prestanda. Finns för alla typer av solcellsprojekt, antingen för egenkonsumtion eller för inmatning och försäljning på elnätet.

installation-solaire-dualsun-parc-des-princes

Hur fungerar ett DualSun solcellssystem?

Elproduktionen från FLASH solcellspaneler förbrukas antingen direkt i hemmet eller byggnaden (egenanvändning), eller matas in och säljs på elnätet.

Om det finns ett överskott av producerad el, i en installation för egenanvändning, kan den också matas in och säljas på elnätet eller lagras i batterier.

Installationen av FLASH solcellspaneler är enkel och kan göras på en eller ett par dagar beroende på projektets storlek och komplexitet. 

När solcellspanelerna har installerats kommer de att producera gratis och 100% förnybar el i över 25 år!

Komponenter för en FLASH-installation

De komponenter som behövs för ett DualSun FLASH solcellssystem inkluderar:

  • DualSun FLASH solcellspaneler och elkablar för anslutning av panelerna
  • Ett monteringssystem för att fästa panelerna på ett tak, eller annan plats
  • En strängväxelriktare (eller mikroväxelriktare) som omvandlar likström till växelström och som är ansluten till din elmätare
  • En AC- eller AC/DC-skyddsbox 
  • Ett övervakningssystem för att följa din elproduktion i realtid
  • Lagringsalternativ – med batterier kan du lagra el för senare användning
panneaux-solaires-aix-en-provence-chantier-maison

Solceller – det första steget mot energioberoende

Solceller är ett snabbt och enkelt sätt att spara pengar, bli energioberoende och minska din miljöpåverkan.

Om du vill gå ännu längre kan du kolla in våra andra lösningar som kombinerar både elproduktion och solvärme med DualSun SPRING hybridpaneler: 

DualSun FLASH-paneler på fotbollsstadion Parc des Princes (PSG´s hemmaarena)

2020 installerades 48 solcellspaneler av typen FLASH på Parc des Princes i Paris för arenans centralkök. Se videon: