Pooluppvärmning

Nollenergi-pool med DualSun SPRING hybridpaneler

  • Mer komfort, mer tid i vattnet Förläng din badsäsong utan att öka din energiräkning
  • 3 ggr mer energi I applikation för pooluppvärmning producerar SPRING-paneler tre gånger mer energi än en vanlig solcellspanel
  • Mer gratis el I samband med pooluppvärmning producerar SPRING-paneler upp till 15% mer el tack vare kylningen av solcellerna

Solel och varmvatten för att tillgodose energibehovet i simbassänger

Med SPRING sol-hybridpaneler kan du täcka hela energibehovet för din pool.

SPRING-panelens framsida producerar el för att driva de elektriska enheter som behövs för att driva poolen och panelens baksida producerar varmvatten för att värma poolen.

I applikationer för pooluppvärmning producerar SPRING-panelen tre gånger mer energi än en vanlig solcellsinstallation på samma yta.

Med DualSun får du mer komfort och mer tid i vattnet!

photo-installation-dualsun-bairnsdale-panneaux-solaire-hybride-piscine-1
maison-individuelle-panneau-solaire-hybride-chauffage-piscine

Hur fungerar DualSun sol-hybridpaneler för pooler?

I konfigurationen för pooluppvärmning producerar SPRING-panelerna upp till 15% mer el och 3 gånger mer total energi (el och värme) än en vanlig solcellspanel.

Produktion av varmvatten

SPRING-panelerna värmer upp vattnet i din pool. Poolvattnet strömmar direkt genom värmeväxlarna på DualSun-panelernas baksida för att värmas upp och sedan returneras det uppvärmda vattnet ut i poolen.

Har du redan ett värmesystem för din pool? Tack vare SPRING-panelerna kommer energiförbrukningen för ditt befintliga system att minska drastiskt. Dessutom kommer livslängden för ditt befintliga system att öka och underhållet minskas!

För att gå in lite mer i detalj, producerar solvärmepaneler maximal energi när:

  • De arbetar vid ”låg temperatur” mellan 25-30°C – motsvarande temperaturintervallet för simbassänger
  • Det finns ett stort behov av varmvatten. Om till exempel en varmvattentank är fullt uppvärmd finns det inget behov av ytterligare värme, så cirkulationen stannar och panelerna slutar producera varmvatten. Men för en swimmingpool är energibehovet mycket stort och cirkulationen stannar sällan och panelerna fortsätter producera mer energi

För uppvärmning av pooler erbjuder DualSun Spring-paneler utmärkt termisk prestanda tack vare poolens stora lager av lågtempererat vatten. Mer energibehov innebär mer värmeproduktion!

Produktion av elektricitet

Med SPRING-paneler kan du eliminera 100% av din pools elbehov, särskilt för de olika pump-, filtrerings- och belysningssystemen.

På soliga dagar med överskott av elproduktion kan en del av denna el säljas till elnätet.

Visste du att över 25°C minskar solcellspanelernas elproduktion med 0,5% för varje grad?

Med en SPRING-panelinstallation, tack vare vattencirkulationen bakom cellerna, kyls panelerna och producerar mer el.

I lösningen med en swimmingpool är SPRING-panelerna särskilt kylda och kan producera upp till 15% mer el än ett konventionellt solcellssystem!

realisation-la-londe-les-maures-piscine-solaire-hybride